Durmuş Çalışkan Kimdir ?

1950 yılında Bayburt’ta doğdu. İstanbul’da makine teknik resmi ve makine mühendisliği eğitiminden sonra uzun yıllar hem özel sektörde hem kendi şirketinde makine imalatı, hesap ve konstrüksiyonu yaptı. Meslek yaşamı boyunca makinelerin tarihiyle de ilgilendi. 15 yıl boyunca özellikle Cezerî ile ilgili çalışmalarına ağırlık vererek, “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri“ kitabındaki teknik açıklamaları, hesapları ve teknik çizimleri hazırladı. Durmuş Çalışkan Cezeri’nin orijinal kitabındaki anlatımına tam olarak uygun şekilde yapmakta olduğu uygulama projelerine göre rekonstrüksiyon imalatı çalışmalarını yürütmüştür.